نمودار تغییرات نرخ ارز اونس طلا جهانی در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/10 تا 1401/11/11


تاریخچه نرخ فروش اونس طلا جهانی (WorldGold)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  1,928 1,928 1,928 1,928
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  1,929 1,929 1,928 1,928
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  1,930 1,935 1,921 1,930
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  1,945 1,949 1,924 1,932
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  1,938 1,945 1,922 1,945
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  1,929 1,941 1,921 1,937
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  1,926 1,934 1,913 1,928
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  1,926 1,926 1,926 1,926
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  1,929 1,929 1,926 1,926
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  1,931 1,936 1,924 1,930
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  1,903 1,935 1,901 1,935
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  1,908 1,924 1,897 1,903
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  1,916 1,919 1,905 1,910
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  1,921 1,927 1,911 1,916
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  1,921 1,921 1,921 1,921
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  1,920 1,921 1,919 1,921
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  1,896 1,921 1,893 1,919
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  1,878 1,901 1,876 1,895
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  1,878 1,886 1,870 1,877
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  1,870 1,879 1,869 1,878
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  1,866 1,881 1,866 1,871
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  1,866 1,866 1,866 1,866
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/17]  1,868 1,868 1,866 1,866
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/16]  1,833 1,869 1,832 1,868
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/15]  1,852 1,859 1,828 1,833
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/14]  1,838 1,864 1,837 1,853
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/13]  1,825 1,849 1,825 1,839
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/12]  1,825 1,825 1,825 1,825
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/11]  1,825 1,825 1,825 1,825
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.