نمودار تغییرات نرخ ارز اونس طلا جهانی در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/1 تا 1399/8/1


تاریخچه نرخ فروش اونس طلا جهانی (WorldGold)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  1,904 1,914 1,897 1,911
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  1,900 1,920 1,898 1,903
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  1,899 1,901 1,899 1,901
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  1,899 1,901 1,899 1,901
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  1,908 1,915 1,899 1,901
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  1,901 1,910 1,890 1,909
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  1,892 1,914 1,887 1,901
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  1,923 1,925 1,887 1,894
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  1,931 1,933 1,919 1,924
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  1,931 1,932 1,929 1,932
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  1,929 1,932 1,929 1,932
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  1,894 1,930 1,893 1,929
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  1,888 1,900 1,884 1,895
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  1,885 1,897 1,875 1,886
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  1,913 1,921 1,885 1,886
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  1,898 1,918 1,887 1,914
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  1,899 1,901 1,899 1,900
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  1,901 1,901 1,899 1,899
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  1,906 1,916 1,891 1,902
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  1,886 1,912 1,885 1,906
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  1,898 1,902 1,881 1,888
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  1,882 1,900 1,878 1,897
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  1,862 1,884 1,850 1,883
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  1,861 1,864 1,861 1,862
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  1,862 1,864 1,860 1,862
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  1,870 1,876 1,853 1,864
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  1,862 1,879 1,849 1,872
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  1,902 1,906 1,858 1,860
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.