نمودار تغییرات نرخ ارز اونس طلا جهانی در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش اونس طلا جهانی (WorldGold)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  1,829 1,830 1,829 1,830
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  1,829 1,830 1,827 1,830
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  1,847 1,856 1,823 1,827
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  1,853 1,856 1,835 1,847
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  1,856 1,863 1,851 1,855
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  1,847 1,863 1,839 1,856
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  1,850 1,856 1,820 1,847
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  1,850 1,851 1,850 1,851
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  1,848 1,851 1,846 1,851
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  1,915 1,917 1,833 1,847
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  1,921 1,929 1,910 1,917
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  1,950 1,959 1,902 1,924
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  1,941 1,953 1,937 1,952
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  1,894 1,944 1,894 1,943
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  1,898 1,899 1,894 1,899
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  1,898 1,899 1,894 1,899
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  1,898 1,901 1,894 1,899
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  1,892 1,900 1,887 1,897
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  1,878 1,893 1,876 1,891
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  1,874 1,886 1,872 1,880
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  1,879 1,899 1,872 1,875
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  1,879 1,880 1,879 1,880
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  1,878 1,880 1,878 1,880
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  1,878 1,880 1,878 1,880
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  1,870 1,880 1,870 1,880
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  1,861 1,877 1,859 1,871
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  1,876 1,884 1,861 1,863
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  1,881 1,906 1,867 1,876
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  1,881 1,882 1,880 1,882
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.