نمودار تغییرات نرخ ارز اونس طلا جهانی در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1403/2/5 تا 1403/3/4


تاریخچه نرخ فروش اونس طلا جهانی (WorldGold)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/1]  2,416 2,431 2,410 2,423
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/31]  2,415 2,450 2,407 2,426
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  2,415 2,415 2,415 2,415
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  2,377 2,415 2,377 2,415
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  2,376 2,379 2,376 2,377
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  2,387 2,395 2,372 2,378
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  2,356 2,389 2,355 2,387
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  2,335 2,358 2,335 2,356
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/24]  2,360 2,360 2,333 2,337
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/23]  2,360 2,360 2,360 2,360
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/22]  2,366 2,366 2,360 2,360
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/21]  2,345 2,377 2,345 2,366
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/20]  2,309 2,347 2,307 2,347
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/19]  2,314 2,320 2,304 2,309
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/18]  2,325 2,328 2,310 2,314
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/17]  2,303 2,330 2,303 2,325
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/16]  2,303 2,303 2,303 2,303
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/15]  2,301 2,303 2,301 2,303
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/14]  2,302 2,317 2,284 2,303
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/13]  2,319 2,326 2,286 2,303
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/12]  2,287 2,324 2,282 2,315
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/11]  2,336 2,336 2,291 2,291
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/10]  2,338 2,345 2,328 2,336
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/9]  2,338 2,338 2,338 2,338
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/8]  2,338 2,338 2,337 2,338
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/7]  2,331 2,351 2,329 2,339
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  2,315 2,341 2,307 2,332
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.