نمودار تغییرات نرخ ارز اونس طلا جهانی در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش اونس طلا جهانی (WorldGold)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  1,797 1,810 1,767 1,768
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  1,797 1,797 1,797 1,797
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  1,799 1,799 1,797 1,797
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  1,802 1,804 1,778 1,799
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  1,770 1,803 1,769 1,801
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  1,749 1,769 1,748 1,769
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  1,741 1,758 1,740 1,749
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  1,755 1,764 1,739 1,740
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  1,755 1,755 1,755 1,755
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  1,755 1,755 1,755 1,755
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  1,756 1,761 1,747 1,755
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  1,752 1,759 1,750 1,756
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  1,739 1,752 1,733 1,751
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  1,738 1,749 1,737 1,737
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  1,751 1,754 1,733 1,737
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  1,751 1,751 1,751 1,751
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  1,749 1,752 1,749 1,751
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  1,760 1,767 1,748 1,749
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  1,776 1,776 1,756 1,760
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  1,780 1,784 1,771 1,774
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  1,773 1,785 1,768 1,779
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  1,771 1,775 1,755 1,773
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  1,771 1,771 1,771 1,771
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  1,766 1,771 1,766 1,771
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  1,754 1,768 1,748 1,767
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  1,707 1,754 1,705 1,754
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  1,712 1,718 1,704 1,707
WorldGold نرخ اونس طلا جهانی در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  1,676 1,718 1,666 1,713
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.