نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  3,090 3,130 3,010 3,060
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  3,210 3,280 3,060 3,060
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  3,260 3,280 3,210 3,240
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  3,315 3,350 3,230 3,240
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  3,335 3,400 3,260 3,300
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  3,340 3,400 3,320 3,330
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  3,395 3,440 3,310 3,330
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  3,375 3,440 3,350 3,380
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  3,470 3,560 3,350 3,350
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  3,475 3,560 3,460 3,470
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  3,555 3,580 3,470 3,470
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  3,535 3,600 3,520 3,540
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  3,500 3,550 3,030 3,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  3,470 3,630 3,325 3,500
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  3,445 3,500 3,440 3,460
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  3,470 3,550 3,430 3,440
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  3,475 3,550 3,460 3,460
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  3,510 3,550 3,455 3,460
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  3,500 3,550 3,475 3,490
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  3,485 3,510 3,410 3,490
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  3,425 3,500 3,410 3,410
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  3,405 3,500 3,390 3,420
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  3,445 3,500 3,300 3,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  3,430 3,500 3,300 3,300
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  3,410 3,500 3,300 3,300
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  3,380 3,500 3,270 3,300
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  3,355 3,400 3,260 3,270
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  3,370 3,400 3,200 3,260
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  3,360 3,400 3,230 3,250
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.