نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/2/14 تا 1402/3/14


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  2,465 2,470 2,450 2,470
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  2,455 2,475 2,450 2,470
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  2,520 2,520 2,455 2,460
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  2,575 2,580 2,515 2,520
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  2,580 2,600 2,560 2,580
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  2,605 2,610 2,580 2,600
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  2,590 2,610 2,590 2,610
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  2,590 2,590 2,570 2,590
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  2,595 2,595 2,585 2,590
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  2,630 2,630 2,590 2,630
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  2,640 2,650 2,625 2,630
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  2,615 2,650 2,615 2,640
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  2,595 2,640 2,595 2,620
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  2,590 2,600 2,580 2,600
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  2,595 2,605 2,590 2,590
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  2,595 2,600 2,580 2,590
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  2,620 2,650 2,590 2,590
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  2,645 2,650 2,620 2,650
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  2,620 2,650 2,615 2,650
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  2,670 2,680 2,620 2,620
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  2,685 2,710 2,650 2,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  2,710 2,710 2,685 2,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  2,715 2,715 2,710 2,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  2,725 2,725 2,690 2,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  2,745 2,745 2,720 2,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  2,695 2,750 2,695 2,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  2,725 2,740 2,695 2,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  2,775 2,780 2,725 2,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  2,775 2,780 2,775 2,780
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.