نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/6/31 تا 1399/7/30


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  4,060 4,120 3,960 4,119
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  4,075 4,080 4,060 4,065
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  4,055 4,080 4,050 4,065
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  4,030 4,080 4,005 4,065
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  4,005 4,050 3,990 4,029
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  4,025 4,080 3,985 4,035
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  3,935 4,080 3,895 4,009
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  3,935 4,056 3,925 3,948
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  3,785 3,960 3,785 3,955
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  3,745 3,800 3,740 3,787
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  3,775 3,800 3,745 3,787
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  3,805 3,850 3,750 3,787
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  3,790 3,850 3,785 3,815
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  3,680 3,850 3,680 3,806
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  3,790 3,850 3,603 3,687
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  3,860 3,900 3,782 3,782
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  3,865 3,900 3,860 3,895
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  3,855 3,950 3,840 3,895
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  3,755 3,870 3,755 3,869
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  3,790 3,820 3,705 3,772
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  3,810 3,850 3,770 3,813
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  3,765 3,820 3,765 3,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  3,755 3,850 3,750 3,777
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  3,765 3,825 3,755 3,785
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  3,650 3,796 3,650 3,785
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  3,590 3,680 3,590 3,668
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  3,570 3,630 3,560 3,604
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.