نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/8/7 تا 1402/9/8


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  1,745 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  1,755 1,755 1,745 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  1,750 1,755 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  1,755 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  1,755 1,760 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  1,765 1,770 1,750 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  1,775 1,775 1,760 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  1,775 1,775 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  1,775 1,780 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  1,785 1,785 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  1,790 1,790 1,780 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  1,800 1,800 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  1,800 1,800 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  1,800 1,805 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  1,805 1,805 1,795 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  1,800 1,805 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  1,800 1,805 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  1,805 1,805 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  1,810 1,810 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  1,805 1,830 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  1,830 1,830 1,800 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  1,835 1,835 1,830 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  1,825 1,840 1,825 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  1,825 1,830 1,810 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  1,815 1,830 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  1,825 1,825 1,810 1,820
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.