نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/3/3 تا 1398/4/3تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  2,315 2,355 2,265 2,266
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  2,340 2,355 2,310 2,355
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  2,295 2,355 2,295 2,355
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  2,280 2,302 2,250 2,298
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  2,310 2,310 2,273 2,273
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  2,330 2,336 2,299 2,300
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  2,305 2,343 2,305 2,336
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  2,315 2,315 2,274 2,314
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  2,325 2,325 2,274 2,274
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  2,270 2,350 2,250 2,274
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  2,255 2,282 2,240 2,276
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  2,285 2,300 2,240 2,240
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  2,205 2,285 2,178 2,276
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  2,255 2,264 2,178 2,178
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  2,300 2,300 2,255 2,263
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  2,310 2,310 2,264 2,264
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  2,340 2,340 2,264 2,264
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  2,305 2,345 2,264 2,264
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  2,275 2,305 2,264 2,264
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  2,300 2,312 2,258 2,264
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  2,345 2,351 2,300 2,312
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  2,365 2,380 2,326 2,351
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  2,330 2,365 2,326 2,326
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  2,270 2,345 2,254 2,326
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  2,285 2,285 2,193 2,254
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  2,350 2,350 2,266 2,266
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  2,340 2,355 2,336 2,336
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  2,335 2,340 2,311 2,336
TRY نرخ لیر ترکیه در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  2,335 2,353 2,313 2,327
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.