نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  1,950 1,960 1,950 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  1,940 1,950 1,920 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  1,940 1,945 1,920 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  1,945 1,950 1,920 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  1,945 1,955 1,890 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  1,925 1,945 1,900 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  1,935 1,935 1,920 1,930
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  1,935 1,940 1,920 1,930
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  1,915 1,940 1,915 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  1,900 1,930 1,900 1,930
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  1,895 1,900 1,895 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  1,895 1,910 1,890 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  1,900 1,920 1,890 1,910
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  1,905 1,920 1,895 1,910
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  1,895 1,920 1,895 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  1,905 1,910 1,890 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  1,890 1,905 1,880 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  1,900 1,900 1,880 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  1,915 1,915 1,880 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  1,925 1,925 1,900 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  1,925 1,930 1,900 1,910
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  1,905 1,930 1,900 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  1,890 1,915 1,880 1,910
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  1,900 1,900 1,880 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  1,900 1,900 1,890 1,890
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  1,915 1,915 1,880 1,890
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  1,935 1,950 1,900 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  1,975 2,000 1,935 1,940
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.