نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/10 تا 1401/11/11


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  2,330 2,390 2,330 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  2,380 2,385 2,325 2,330
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  2,370 2,390 2,360 2,360
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  2,330 2,370 2,320 2,360
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  2,315 2,340 2,285 2,330
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  2,380 2,390 2,315 2,320
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  2,400 2,400 2,370 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  2,395 2,420 2,390 2,400
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  2,290 2,395 2,280 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  2,285 2,290 2,280 2,280
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  2,290 2,300 2,270 2,280
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  2,230 2,300 2,230 2,300
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  2,185 2,230 2,185 2,230
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  2,180 2,190 2,180 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  2,175 2,180 2,170 2,180
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  2,190 2,190 2,170 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  2,195 2,195 2,190 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  2,190 2,200 2,190 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  2,175 2,190 2,170 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  2,165 2,185 2,165 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  2,190 2,190 2,150 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  2,205 2,230 2,170 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/17]  2,140 2,205 2,140 2,200
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/16]  2,130 2,140 2,130 2,140
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/15]  2,125 2,140 2,115 2,140
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/14]  2,155 2,155 2,110 2,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/13]  2,135 2,190 2,115 2,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/12]  2,195 2,200 2,125 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/11]  2,125 2,205 2,120 2,200
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.