نمودار تغییرات نرخ ارز دلار سنگاپور در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش دلار سنگاپور (SGD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  16,970 17,090 16,950 17,070
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  16,965 17,170 16,930 17,090
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  16,785 17,150 16,490 17,080
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  16,440 16,880 15,785 16,880
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  16,270 17,390 16,005 16,490
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  16,580 16,580 16,230 16,330
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  16,455 16,580 16,410 16,410
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  15,650 16,480 15,570 16,410
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  16,560 17,020 15,600 15,690
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  16,660 16,720 16,560 16,720
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  16,735 16,870 16,225 16,720
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  17,470 17,630 16,630 16,820
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  17,815 18,615 17,410 17,630
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  17,865 17,890 17,815 17,890
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  17,985 18,050 17,860 17,890
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  17,970 18,060 17,935 18,050
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  17,935 18,090 16,360 18,000
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  18,010 18,040 17,895 18,020
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  18,025 18,210 17,540 18,040
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  18,035 18,690 17,995 18,130
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  18,015 18,130 18,015 18,130
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  18,265 18,720 18,015 18,130
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  18,215 18,350 18,190 18,330
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  18,150 19,395 17,990 18,350
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  18,485 18,610 18,115 18,230
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  18,585 20,185 18,470 18,610
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  18,790 18,890 18,585 18,650
SGD نرخ دلار سنگاپور در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  18,775 18,890 18,765 18,890
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.