نمودار تغییرات نرخ ارز صد دینار عراق در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش صد دینار عراق (IQD100)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  2,490 2,510 2,480 2,490
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  2,475 2,495 2,450 2,480
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  2,480 2,480 2,450 2,450
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  2,485 2,510 2,460 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  2,480 2,510 2,410 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  2,460 2,480 2,420 2,440
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  2,465 2,465 2,430 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  2,460 2,480 2,450 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  2,440 2,480 2,440 2,450
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  2,425 2,470 2,420 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  2,420 2,430 2,420 2,430
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  2,415 2,445 2,410 2,430
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  2,420 2,440 2,415 2,430
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  2,430 2,440 2,420 2,440
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  2,420 2,440 2,405 2,440
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  2,430 2,430 2,410 2,420
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  2,415 2,430 2,390 2,420
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  2,425 2,430 2,390 2,390
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  2,440 2,440 2,390 2,390
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  2,450 2,450 2,420 2,430
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  2,455 2,470 2,430 2,440
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  2,445 2,460 2,410 2,450
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  2,420 2,455 2,390 2,420
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  2,415 2,425 2,390 2,390
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  2,410 2,465 2,400 2,400
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  2,440 2,440 2,390 2,400
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  2,465 2,495 2,420 2,420
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  2,515 2,535 2,465 2,480
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.