نمودار تغییرات نرخ ارز صد دینار عراق در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/12/22 تا 1403/1/24


تاریخچه نرخ فروش صد دینار عراق (IQD100)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  4,875 5,030 4,870 4,900
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  4,820 4,980 4,820 4,900
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  4,895 5,000 4,810 4,870
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  5,005 5,010 4,885 4,910
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  4,895 5,010 4,895 5,000
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  4,930 5,010 4,885 5,010
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  4,850 5,010 4,845 5,010
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  4,785 4,950 4,780 4,950
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  4,750 4,930 4,690 4,920
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  4,690 4,750 4,685 4,690
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  4,670 4,695 4,670 4,690
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  4,690 4,800 4,660 4,690
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  4,680 4,800 4,675 4,800
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  4,665 4,810 4,665 4,680
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  4,635 4,770 4,625 4,770
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  4,650 4,780 4,620 4,740
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  4,700 4,800 4,645 4,780
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  4,690 4,730 4,690 4,720
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  4,670 4,700 4,670 4,700
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  4,670 4,700 4,645 4,700
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  4,670 4,710 4,670 4,700
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  4,650 4,700 4,650 4,700
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  4,635 4,700 4,620 4,700
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  4,610 4,700 4,590 4,700
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  4,580 4,610 4,580 4,590
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  4,540 4,640 4,530 4,590
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  4,535 4,640 4,505 4,540
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  4,545 4,640 4,525 4,640
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  4,535 4,650 4,520 4,545
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.