نمودار تغییرات نرخ ارز صد دینار عراق در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش صد دینار عراق (IQD100)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  3,770 3,850 3,770 3,770
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  3,775 3,850 3,770 3,850
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  3,905 3,905 3,730 3,850
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  3,785 4,060 3,740 3,740
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  3,790 3,870 3,785 3,790
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  3,805 3,860 3,780 3,790
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  3,810 3,890 3,790 3,790
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  3,815 3,890 3,810 3,890
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  3,805 3,890 3,775 3,815
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  3,820 3,890 3,805 3,890
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  3,800 3,910 3,800 3,890
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  3,795 3,870 3,785 3,870
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  3,805 3,880 3,790 3,790
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  3,810 3,815 3,790 3,800
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  3,805 3,870 3,800 3,810
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  3,795 3,870 3,795 3,870
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  3,790 3,870 3,785 3,870
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  3,795 3,795 3,790 3,790
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  3,795 3,870 3,790 3,790
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  3,780 3,870 3,770 3,870
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  3,770 3,880 3,770 3,870
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  3,750 3,850 3,730 3,850
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  3,765 3,830 3,740 3,830
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  3,760 3,830 3,760 3,830
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  3,760 3,860 3,755 3,820
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  3,750 3,830 3,750 3,820
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  3,755 3,830 3,745 3,820
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  3,740 3,840 3,740 3,830
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  3,760 3,830 3,735 3,810
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.