نمودار تغییرات نرخ ارز صد دینار عراق در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/12/9 تا 1402/1/11


تاریخچه نرخ فروش صد دینار عراق (IQD100)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  3,590 3,690 3,290 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  3,505 3,590 3,290 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  3,490 3,540 3,290 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  3,475 3,500 3,290 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  3,390 3,555 3,290 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  3,390 3,390 3,290 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  3,385 3,390 3,290 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  3,385 3,385 3,290 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  3,385 3,385 3,290 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  3,355 3,400 3,290 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  3,265 3,365 3,210 3,290
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  3,230 3,290 3,190 3,210
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  3,185 3,245 3,185 3,190
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  3,165 3,210 3,150 3,190
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  3,250 3,260 3,150 3,210
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  3,100 3,250 3,100 3,220
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  3,015 3,145 3,015 3,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  3,020 3,155 2,890 3,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  3,265 3,410 3,015 3,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  3,410 3,420 3,260 3,410
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  3,465 3,470 3,405 3,410
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  3,515 3,520 3,450 3,450
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  3,360 3,515 3,300 3,450
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  3,465 3,530 3,325 3,500
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  3,680 4,000 3,460 3,480
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  3,710 4,000 3,680 4,000
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  3,715 4,000 3,705 4,000
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  3,680 4,000 3,660 4,000
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  3,815 4,000 3,655 4,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.