نمودار تغییرات نرخ ارز بیت کوین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/1 تا 1399/8/1


تاریخچه نرخ فروش بیت کوین (Crypto.BTC.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  11,708 11,990 11,699 11,891
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  11,447 11,769 11,436 11,684
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  11,339 11,480 11,339 11,439
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  11,315 11,394 11,297 11,341
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  11,556 11,556 11,254 11,312
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  11,375 11,598 11,303 11,578
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  11,449 11,525 11,315 11,366
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  11,574 11,707 11,364 11,424
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  11,355 11,578 11,258 11,564
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  11,360 11,422 11,288 11,348
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  11,037 11,456 11,017 11,352
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  10,891 11,076 10,852 11,037
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  10,663 10,933 10,569 10,879
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  10,581 10,668 10,560 10,655
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  10,741 10,791 10,581 10,581
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  10,682 10,735 10,638 10,728
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  10,575 10,692 10,547 10,688
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  10,560 10,605 10,492 10,591
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  10,579 10,658 10,418 10,549
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  10,701 10,909 10,495 10,585
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  10,760 10,844 10,682 10,730
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  10,864 10,877 10,651 10,752
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  10,724 10,936 10,718 10,862
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  10,712 10,795 10,627 10,722
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  10,760 10,765 10,671 10,717
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  10,653 10,764 10,587 10,748
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  10,266 10,696 10,211 10,658
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  10,517 10,572 10,319 10,321
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.