نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/3/3 تا 1398/4/3تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  3,660 3,668 3,590 3,592
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  3,660 3,668 3,660 3,668
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  3,645 3,675 3,639 3,668
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  3,620 3,655 3,587 3,648
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  3,690 3,690 3,610 3,610
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  3,745 3,752 3,687 3,689
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  3,700 3,765 3,700 3,752
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  3,715 3,717 3,598 3,717
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  3,715 3,715 3,598 3,598
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  3,580 3,730 3,575 3,598
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  3,580 3,589 3,550 3,575
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  3,595 3,620 3,543 3,555
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  3,500 3,595 3,459 3,576
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  3,580 3,597 3,459 3,459
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  3,635 3,635 3,580 3,595
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  3,635 3,635 3,613 3,613
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  3,635 3,635 3,613 3,613
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  3,635 3,635 3,613 3,613
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  3,635 3,635 3,613 3,613
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  3,669 3,669 3,605 3,613
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  3,730 3,731 3,659 3,660
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  3,755 3,785 3,728 3,731
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  3,755 3,755 3,740 3,740
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  3,730 3,755 3,704 3,740
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  3,745 3,745 3,604 3,704
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  3,880 3,880 3,731 3,731
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  3,880 3,880 3,867 3,867
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  3,865 3,880 3,826 3,867
AED نرخ درهم امارات در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  3,865 3,895 3,836 3,853
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.