نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/2/14 تا 1402/3/14


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  14,250 14,250 13,973 14,250
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  14,270 14,300 13,873 14,250
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  14,340 14,380 13,872 14,170
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  14,410 14,410 13,989 14,380
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  14,300 14,500 14,028 14,350
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  14,550 14,550 14,028 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  14,300 14,550 14,066 14,550
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  14,400 14,400 14,066 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  14,540 14,540 14,035 14,300
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  14,550 14,580 14,225 14,225
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  14,580 14,640 14,234 14,234
AED نرخ درهم امارات در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  14,580 14,640 14,122 14,251
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  14,400 14,600 14,016 14,122
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  14,250 14,400 13,945 14,016
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  14,250 14,250 13,945 13,945
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  14,250 14,300 13,943 13,945
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  14,400 14,400 13,943 13,943
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  14,400 14,400 14,197 14,199
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  14,420 14,420 13,995 14,197
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  14,450 14,650 14,001 14,001
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  14,750 14,750 14,149 14,195
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  14,750 14,750 14,448 14,448
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  14,650 14,750 14,417 14,448
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  14,800 14,800 14,421 14,421
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  14,750 14,800 14,456 14,490
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  14,650 14,750 14,343 14,456
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  14,900 14,900 14,343 14,343
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  15,100 15,100 14,531 14,531
AED نرخ درهم امارات در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  15,100 15,100 14,758 14,758
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.