نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/8/7 تا 1402/9/8


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  13,850 13,903 13,790 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  13,900 13,966 13,847 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  13,860 13,900 13,830 13,900
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  13,830 13,860 13,830 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  13,840 13,870 13,815 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  13,870 13,880 13,801 13,870
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  13,760 13,900 13,760 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  13,840 13,860 13,676 13,760
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  13,900 13,914 13,837 13,860
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  13,920 13,970 13,850 13,850
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  13,920 13,970 13,920 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  13,970 14,045 13,879 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  14,000 14,024 13,920 13,920
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  14,020 14,044 13,970 14,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  14,060 14,242 13,979 14,030
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  14,050 14,262 14,050 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  14,040 14,214 13,985 14,080
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  14,040 14,070 13,985 14,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  14,040 14,070 13,899 14,040
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  14,020 14,060 13,899 14,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  14,030 14,084 13,980 14,020
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  14,120 14,120 14,000 14,000
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  13,980 14,278 13,980 14,120
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  14,278 14,278 13,950 13,980
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  14,230 14,278 14,230 14,230
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  14,120 14,278 14,120 14,230
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  14,100 14,315 14,000 14,120
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  14,010 14,329 13,920 14,100
AED نرخ درهم امارات در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  13,990 14,149 13,900 13,920
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.