نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  9,905 9,940 9,817 9,822
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  9,850 9,905 9,711 9,817
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  9,865 9,870 9,711 9,711
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  9,870 9,900 9,740 9,740
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  9,845 9,910 9,580 9,740
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  9,775 9,845 9,634 9,719
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  9,810 9,815 9,696 9,696
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  9,785 9,855 9,705 9,788
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  9,700 9,800 9,554 9,661
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  9,645 9,782 9,600 9,710
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  9,615 9,645 9,600 9,600
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  9,595 9,643 9,551 9,600
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  9,620 9,665 9,595 9,621
AED نرخ درهم امارات در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  9,655 9,717 9,615 9,658
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  9,620 9,717 9,615 9,717
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  9,650 9,674 9,601 9,618
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  9,585 9,655 9,521 9,617
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  9,630 9,630 9,521 9,521
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  9,695 9,695 9,508 9,521
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  9,750 9,755 9,629 9,654
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  9,750 9,790 9,659 9,688
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  9,650 9,765 9,609 9,747
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  9,550 9,685 9,513 9,649
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  9,600 9,610 9,497 9,513
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  9,575 9,605 9,545 9,545
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  9,705 9,705 9,510 9,545
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  9,800 9,854 9,638 9,638
AED نرخ درهم امارات در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  10,005 10,045 9,800 9,853
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.