نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  6,290 6,520 6,221 6,350
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  6,720 6,720 6,250 6,520
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  6,535 6,720 6,520 6,720
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  6,870 6,870 6,520 6,720
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  6,950 6,970 6,605 6,870
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  7,030 7,030 6,800 6,950
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  6,820 7,030 6,790 7,030
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  6,970 7,000 6,700 6,950
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  7,120 7,120 6,770 6,970
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  6,960 7,120 6,960 7,120
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  7,060 7,220 6,960 7,120
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  7,120 7,260 7,050 7,220
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  7,170 7,220 6,135 7,220
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  7,025 7,330 6,675 7,170
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  7,110 7,111 6,545 7,111
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  7,170 7,170 6,985 7,110
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  7,170 7,170 7,025 7,170
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  7,040 7,170 6,875 7,170
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  7,170 7,170 6,605 7,170
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  7,170 7,170 6,935 7,170
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  7,050 7,170 6,945 7,170
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  7,160 7,170 7,000 7,170
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  7,090 7,200 6,925 7,160
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  7,090 7,200 7,090 7,200
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  7,090 7,200 7,080 7,200
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  7,030 7,190 7,020 7,170
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  7,140 7,140 6,930 7,140
AED نرخ درهم امارات در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  7,000 7,140 6,980 7,140
AED نرخ درهم امارات در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  7,080 7,510 6,950 7,070
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.