نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/7 تا 1399/8/7


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  7,935 8,177 7,625 7,750
AED نرخ درهم امارات در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  7,935 8,177 7,900 7,900
AED نرخ درهم امارات در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  8,115 8,343 7,920 8,000
AED نرخ درهم امارات در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  8,115 8,343 8,115 8,150
AED نرخ درهم امارات در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  8,100 8,356 7,900 8,180
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  7,970 8,275 7,475 8,100
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  8,290 8,580 7,485 7,970
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  8,790 8,851 8,275 8,580
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  8,765 8,880 8,555 8,790
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  8,765 8,765 8,720 8,720
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  8,765 8,765 8,720 8,720
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  8,670 8,768 8,645 8,720
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  8,645 8,720 8,612 8,720
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  8,630 8,690 8,560 8,690
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  8,690 8,690 8,360 8,690
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  8,400 8,690 8,366 8,690
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  8,100 8,440 8,087 8,400
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  8,100 8,140 8,087 8,140
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  8,100 8,140 8,087 8,140
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  8,070 8,140 8,030 8,140
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  8,005 8,200 8,005 8,140
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  7,785 8,100 7,750 8,100
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  8,015 8,140 7,591 7,750
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  8,165 8,220 7,970 7,971
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  8,170 8,220 8,165 8,220
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  8,115 8,175 8,040 8,171
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  8,025 8,116 8,000 8,040
AED نرخ درهم امارات در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  8,050 8,050 7,917 8,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.