نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  23,100 23,100 22,944 22,947
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  24,000 24,150 22,900 22,947
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  24,000 24,000 23,900 23,953
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  24,570 24,900 23,900 23,953
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  25,020 25,100 24,100 24,498
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  25,000 25,100 24,844 24,844
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  25,050 25,250 24,845 24,849
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  24,900 25,100 24,350 24,852
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  25,570 26,380 24,800 24,866
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  25,570 25,570 25,500 25,551
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  25,930 25,930 25,500 25,551
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  26,150 26,150 25,160 25,854
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  25,980 26,170 21,980 25,902
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  25,800 26,900 23,980 25,764
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  25,650 25,830 23,450 25,567
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  25,800 25,800 25,614 25,619
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  25,800 25,800 25,701 25,701
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  25,850 25,850 25,050 25,701
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  25,830 25,870 23,670 25,704
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  25,850 25,900 25,350 25,696
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  25,900 25,900 25,400 25,736
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  25,750 25,920 25,684 25,743
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  26,050 26,050 25,300 25,711
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  26,050 26,050 25,862 25,862
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  26,050 26,080 25,785 25,862
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  25,830 26,100 25,516 25,785
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  25,750 25,830 25,350 25,516
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  25,720 26,070 25,299 25,447
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  25,650 28,300 25,396 25,396
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.