نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  36,370 36,510 35,846 35,909
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  36,170 36,390 35,729 35,846
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  36,230 36,250 35,678 35,824
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  36,260 36,360 35,795 35,795
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  36,170 36,400 35,193 35,795
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  35,900 36,170 35,378 35,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  36,030 36,050 35,450 35,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  35,950 36,200 35,393 35,812
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  35,630 36,000 35,262 35,307
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  35,420 35,670 34,990 35,262
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  35,320 35,430 34,990 34,990
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  35,250 35,370 34,772 34,990
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  35,330 35,500 34,792 34,799
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  35,470 35,470 34,799 34,924
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  35,340 35,550 35,069 35,321
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  35,450 35,470 34,817 35,160
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  35,200 35,470 34,751 34,817
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  35,370 35,380 34,751 34,751
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  35,620 35,620 34,715 34,751
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  35,820 35,830 35,048 35,145
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  35,820 35,960 35,465 35,595
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  35,440 35,870 35,288 35,649
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  35,080 35,580 34,941 35,352
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  35,260 35,300 34,886 34,941
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  35,160 35,280 35,059 35,059
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  35,650 35,650 34,931 35,059
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  36,000 36,195 35,389 35,389
USD نرخ دلار آمریکا در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  36,750 36,900 36,000 36,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.