نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/5 تا 1398/1/4تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/3]  13,500 13,500 12,894 12,894
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  13,500 13,500 12,894 12,894
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  13,500 13,500 12,894 12,894
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  13,500 13,500 12,894 12,894
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  13,250 13,500 12,884 12,894
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  13,050 13,300 12,881 12,889
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  13,150 13,150 12,881 12,883
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  13,300 13,300 12,982 12,985
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  13,300 13,300 13,102 13,102
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  13,300 13,300 12,855 13,102
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  13,000 13,300 12,844 12,855
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  13,100 13,100 12,847 12,847
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  13,200 13,200 12,893 12,905
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  13,350 13,350 13,041 13,042
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  13,250 13,350 13,037 13,151
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  13,250 13,250 13,037 13,037
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  13,300 13,300 13,037 13,037
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  13,450 13,600 12,598 13,154
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  12,950 13,450 12,587 12,598
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  13,350 13,350 12,698 12,707
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  13,650 13,650 12,986 12,986
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  13,550 13,800 13,200 13,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  13,550 13,550 13,200 13,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  13,600 13,600 13,200 13,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  13,750 13,750 13,250 13,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  13,650 13,750 13,300 13,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  13,950 13,950 13,450 13,450
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.