نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/2 تا 1399/8/2


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  27,500 29,500 27,446 28,802
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  30,450 30,903 27,500 27,546
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  31,500 31,900 30,400 30,903
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  32,200 32,500 31,430 31,856
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  32,200 32,200 31,704 31,704
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  32,200 32,200 31,704 31,704
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  31,850 32,200 31,500 31,704
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  31,750 31,850 31,302 31,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  31,700 31,900 30,396 31,302
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  30,950 31,880 30,204 30,396
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  30,950 31,700 29,956 31,145
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  29,750 31,000 29,202 29,956
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  29,750 29,750 29,202 29,202
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  29,750 29,750 29,202 29,202
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  29,650 29,800 29,195 29,202
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  29,400 29,750 28,199 29,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  28,600 29,470 26,995 28,199
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  29,450 29,600 26,995 26,995
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  30,000 30,000 28,445 28,449
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  30,000 30,000 28,904 28,904
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  29,800 30,020 28,752 28,904
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  29,480 29,800 28,496 28,752
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  29,550 29,550 28,495 28,502
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  29,200 29,600 28,700 28,947
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  28,850 29,250 28,504 28,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  28,750 29,270 27,797 28,506
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  28,750 28,750 27,797 27,797
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  28,150 28,850 27,797 27,797
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.