نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1403/2/5 تا 1403/3/4


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/1]  58,250 58,350 58,200 58,300
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/31]  60,600 60,600 58,100 58,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  57,500 61,400 57,300 60,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  58,850 58,850 57,500 57,500
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  58,900 58,900 58,750 58,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  59,200 59,200 58,900 58,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  59,450 59,750 59,200 59,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  59,600 59,800 59,350 59,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/24]  59,850 59,850 59,450 59,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/23]  60,400 60,400 59,750 59,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/22]  61,050 61,050 60,400 60,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/21]  61,150 61,150 61,050 61,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/20]  60,900 61,200 60,900 61,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/19]  61,150 61,150 60,900 60,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/18]  61,350 61,600 61,100 61,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/17]  60,950 61,800 60,950 61,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/16]  61,250 61,350 60,850 60,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/15]  61,400 61,400 60,950 61,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/14]  61,450 61,550 61,350 61,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/13]  61,800 62,000 61,450 61,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/12]  62,650 62,650 61,750 61,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/11]  61,750 62,950 61,750 62,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/10]  60,100 61,750 60,100 61,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/9]  61,100 61,100 60,000 60,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/8]  62,650 62,650 61,100 61,100
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/7]  62,900 62,900 62,650 62,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  63,450 63,500 62,900 62,900
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.