نمودار تغییرات نرخ ارز بات تایلند در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش بات تایلند (THB)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  725 750 720 750
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  720 755 720 750
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  715 760 715 750
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  700 740 700 740
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  695 730 695 730
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  705 720 690 720
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  700 720 700 720
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  670 730 670 720
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  710 740 670 700
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  710 740 710 740
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  715 750 710 740
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  745 780 710 740
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  760 780 745 780
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  760 780 760 780
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  760 790 760 780
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  760 790 760 790
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  755 790 755 790
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  760 780 755 780
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  760 791 760 780
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  760 790 760 790
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  760 790 760 790
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  775 800 760 790
THB نرخ بات تایلند در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  775 800 770 800
THB نرخ بات تایلند در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  775 800 765 800
THB نرخ بات تایلند در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  790 820 770 800
THB نرخ بات تایلند در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  795 820 790 820
THB نرخ بات تایلند در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  805 830 795 820
THB نرخ بات تایلند در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  805 830 800 830
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.