نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/10/10 تا 1401/11/11


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  4,250 4,350 4,250 4,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  4,340 4,350 4,245 4,250
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  4,345 4,365 4,315 4,340
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  4,260 4,360 4,260 4,340
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  4,260 4,310 4,200 4,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  4,375 4,390 4,260 4,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  4,370 4,400 4,350 4,380
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  4,360 4,410 4,350 4,370
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  4,175 4,360 4,160 4,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  4,145 4,175 4,145 4,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  4,190 4,215 4,145 4,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  4,035 4,200 4,025 4,200
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  3,940 4,035 3,940 4,030
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  3,940 3,965 3,930 3,950
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  3,930 3,945 3,930 3,940
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  3,960 3,960 3,920 3,940
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  3,940 3,960 3,930 3,930
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  3,920 3,970 3,920 3,930
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  3,915 3,930 3,900 3,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  3,910 3,955 3,905 3,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  3,905 3,930 3,880 3,930
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  3,935 3,990 3,890 3,910
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/17]  3,800 3,940 3,790 3,940
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/16]  3,740 3,800 3,720 3,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/15]  3,785 3,810 3,740 3,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/14]  3,830 3,830 3,765 3,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/13]  3,820 3,910 3,760 3,770
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/12]  3,930 3,960 3,810 3,910
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/11]  3,815 3,970 3,810 3,960
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.