نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/20 تا 1400/1/21


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  2,925 3,010 2,895 2,990
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  2,920 3,030 2,900 3,010
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  2,875 3,020 2,870 3,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  2,865 2,970 2,845 2,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  2,840 2,970 2,695 2,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  2,960 3,060 2,835 2,940
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  2,965 3,060 2,900 3,060
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  2,965 3,060 2,900 3,060
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  2,965 3,060 2,900 3,060
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  2,955 3,080 2,900 3,060
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  2,975 3,070 2,900 3,070
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  2,930 3,080 2,880 3,070
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  2,915 3,050 2,830 3,030
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  2,910 3,050 2,900 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  2,930 3,050 2,900 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  2,940 3,050 2,900 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  2,955 3,050 2,900 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  2,970 3,050 2,900 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  2,970 3,050 2,900 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  2,945 3,050 2,900 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  2,960 3,050 2,900 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  2,940 3,070 2,880 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  2,925 3,030 2,880 3,030
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  2,900 3,055 2,850 3,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  2,920 3,010 2,850 3,000
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  2,935 3,020 2,850 3,010
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  2,915 3,040 2,820 3,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  2,920 2,990 2,820 2,990
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  2,910 2,990 2,820 2,990
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.