نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  3,520 3,555 3,500 3,500
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  3,505 3,525 3,470 3,520
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  3,480 3,510 3,450 3,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  3,500 3,525 3,450 3,450
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  3,390 3,510 3,360 3,450
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  3,405 3,425 3,350 3,360
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  3,435 3,435 3,390 3,400
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  3,445 3,490 3,430 3,430
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  3,415 3,480 3,415 3,440
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  3,395 3,460 3,390 3,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  3,400 3,400 3,390 3,400
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  3,365 3,410 3,365 3,400
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  3,310 3,390 3,310 3,390
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  3,310 3,340 3,300 3,340
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  3,320 3,330 3,305 3,330
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  3,330 3,340 3,320 3,330
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  3,320 3,335 3,290 3,320
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  3,315 3,340 3,290 3,290
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  3,400 3,400 3,290 3,290
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  3,435 3,435 3,390 3,390
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  3,425 3,465 3,410 3,420
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  3,430 3,450 3,380 3,420
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  3,395 3,445 3,370 3,420
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  3,395 3,400 3,210 3,370
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  3,300 3,405 3,210 3,210
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  3,285 3,300 3,200 3,210
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  3,335 3,370 3,270 3,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  3,385 3,400 3,325 3,370
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.