نمودار تغییرات نرخ ارز روبل روسیه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/8/12 تا 1400/9/12


تاریخچه نرخ فروش روبل روسیه (RUB)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/10]  393 410 393 410
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/9]  400 400 393 393
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/8]  400 410 397 400
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/7]  390 400 390 400
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/6]  398 400 390 390
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/5]  398 398 398 398
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/4]  400 400 398 398
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/3]  420 430 400 400
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/2]  430 430 415 420
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/9/1]  430 430 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/30]  430 440 428 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/29]  440 440 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/28]  440 440 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/27]  440 440 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/26]  430 440 430 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/25]  430 440 430 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/24]  446 446 420 430
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/23]  440 446 440 446
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/22]  450 450 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/21]  450 450 450 450
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/20]  456 456 450 450
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/19]  450 456 450 456
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/18]  440 450 440 450
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/17]  450 452 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/16]  446 450 440 450
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/15]  440 446 440 446
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/14]  440 440 440 440
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/8/13]  440 440 430 440
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.