نمودار تغییرات نرخ ارز ربع سکه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش ربع سکه (QuarterCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  3,550,000 3,550,000 3,500,000 3,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  3,700,000 3,750,000 3,500,000 3,550,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  3,750,000 3,750,000 3,700,000 3,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  [-] [-] [-] [-]
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  [-] [-] [-] [-]
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  [-] [-] [-] [-]
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  3,657,000 3,657,000 3,433,000 3,433,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  [-] [-] [-] [-]
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  [-] [-] [-] [-]
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  652,000 652,000 652,000 652,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.