نمودار تغییرات نرخ ارز ریال قطر در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/11/8 تا 1402/12/9


تاریخچه نرخ فروش ریال قطر (QAR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
QAR نرخ ریال قطر در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  15,800 16,000 15,730 15,940
QAR نرخ ریال قطر در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  15,750 15,800 15,730 15,730
QAR نرخ ریال قطر در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  15,700 15,800 15,700 15,730
QAR نرخ ریال قطر در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  15,700 15,750 15,700 15,740
QAR نرخ ریال قطر در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  15,650 15,770 15,650 15,740
QAR نرخ ریال قطر در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  15,600 15,700 15,540 15,670
QAR نرخ ریال قطر در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  15,650 15,680 15,520 15,540
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  15,650 15,750 15,650 15,680
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  15,550 15,750 15,470 15,670
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  15,500 15,550 15,390 15,470
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  15,500 15,500 15,400 15,400
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  15,450 15,500 15,250 15,400
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  15,350 15,450 15,240 15,250
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  15,250 15,350 15,170 15,250
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  15,250 15,300 15,080 15,170
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  15,250 15,300 15,080 15,080
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  15,250 15,300 15,080 15,080
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  15,350 15,350 15,250 15,300
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  15,350 15,350 15,300 15,300
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  15,150 15,400 15,150 15,300
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  15,250 15,320 15,150 15,220
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  15,150 15,250 14,900 15,160
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  15,550 15,550 15,500 15,500
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  16,000 16,100 15,500 15,500
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  15,850 16,000 15,850 15,880
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  16,050 16,150 15,850 15,880
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  16,150 16,150 15,940 16,050
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  16,000 16,350 16,000 16,150
QAR نرخ ریال قطر در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  15,700 16,050 15,350 16,020
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.