نمودار تغییرات نرخ ارز روپیه پاکستان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش روپیه پاکستان (PKR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  181 181 181 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  168 181 168 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  168 168 168 168
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  158 168 158 168
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  162 162 158 158
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  158 162 158 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  158 158 158 158
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  148 158 148 158
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  158 158 148 148
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  158 158 158 158
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  158 158 158 158
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  168 168 158 158
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  178 178 168 168
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  170 178 170 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  178 178 170 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  181 181 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  178 181 178 181
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  172 178 172 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  172 172 172 172
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  178 178 172 172
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  178 178 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  188 188 178 178
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  188 188 188 188
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.