نمودار تغییرات نرخ ارز روپیه پاکستان در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1403/3/2 تا 1403/4/2


تاریخچه نرخ فروش روپیه پاکستان (PKR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/30]  214 215 214 214
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/29]  212 215 212 214
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/28]  212 212 212 212
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/27]  212 212 212 212
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/26]  213 213 212 212
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/25]  213 213 213 213
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/24]  211 215 211 213
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/23]  212 213 211 211
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/22]  213 214 212 212
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/21]  212 213 210 213
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/20]  213 213 212 212
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/19]  212 213 212 213
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/18]  212 212 212 212
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/17]  211 213 211 212
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/16]  215 215 211 211
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/15]  215 215 215 215
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/14]  215 215 215 215
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/10]  210 210 210 210
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/9]  213 213 209 210
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  211 214 211 213
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  208 211 208 211
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  208 208 208 208
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  209 209 207 208
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  209 209 209 209
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  208 209 208 209
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.