نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام قدیم در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/11/8 تا 1402/12/9


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام قدیم (OldFullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  31,500,000 31,600,000 31,500,000 31,550,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  31,300,000 31,600,000 31,300,000 31,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  31,300,000 31,300,000 31,300,000 31,300,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  30,800,000 31,300,000 30,800,000 31,300,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  30,800,000 30,850,000 30,600,000 30,800,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  30,900,000 31,000,000 30,750,000 30,750,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  31,100,000 31,100,000 30,900,000 30,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  30,900,000 31,200,000 30,900,000 30,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  30,500,000 30,900,000 30,500,000 30,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  30,500,000 30,500,000 30,500,000 30,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  30,000,000 30,500,000 30,000,000 30,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  30,100,000 30,100,000 29,900,000 30,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  30,300,000 30,300,000 30,100,000 30,100,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  29,900,000 30,301,000 29,800,000 30,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  29,800,000 29,900,000 29,800,000 29,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  29,800,000 29,900,000 29,600,000 29,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  29,800,000 29,800,000 29,800,000 29,800,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  29,800,000 29,800,000 29,800,000 29,800,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  29,700,000 29,800,000 29,700,000 29,800,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  29,000,000 29,700,000 29,000,000 29,700,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  29,100,000 29,300,000 28,800,000 29,100,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  31,200,000 31,300,000 30,000,000 30,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  31,200,000 31,200,000 31,200,000 31,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  31,200,000 31,500,000 31,200,000 31,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  31,900,000 31,900,000 31,000,000 31,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  30,900,000 31,900,000 30,900,000 31,800,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  29,900,000 30,900,000 29,900,000 30,900,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.