نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام قدیم در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام قدیم (OldFullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  [-] [-] [-] [-]
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  [-] [-] [-] [-]
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  14,900,000 14,900,000 14,900,000 14,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  14,900,000 14,900,000 14,900,000 14,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  14,850,000 14,900,000 14,850,000 14,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  [-] [-] [-] [-]
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  [-] [-] [-] [-]
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.