نمودار تغییرات نرخ ارز ریال عمان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش ریال عمان (OMR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  58,775 59,140 58,770 59,070
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  58,445 59,220 58,435 59,140
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  57,745 59,140 56,365 58,770
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  56,570 58,050 54,220 58,040
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  55,970 60,130 54,800 56,750
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  57,020 57,020 55,840 56,180
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  57,015 57,020 56,880 56,880
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  54,285 57,215 54,025 56,880
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  57,530 59,105 54,150 54,410
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  57,535 57,750 57,530 57,750
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  57,845 58,380 56,025 57,750
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  60,390 60,880 57,480 58,110
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  61,565 65,385 60,185 60,880
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  61,550 61,590 61,550 61,590
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  61,920 62,120 61,545 61,590
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  61,895 62,210 61,815 62,120
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  61,765 62,260 55,010 61,980
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  62,075 62,130 61,605 62,030
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  62,130 62,720 59,945 62,130
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  62,200 64,610 61,970 62,440
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  62,210 62,510 62,200 62,510
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  63,015 65,065 62,130 62,510
OMR نرخ ریال عمان در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  62,845 63,340 62,845 63,310
OMR نرخ ریال عمان در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  62,730 67,190 61,940 63,340
OMR نرخ ریال عمان در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  64,060 64,450 62,655 63,010
OMR نرخ ریال عمان در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  64,400 71,340 64,010 64,450
OMR نرخ ریال عمان در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  65,115 65,600 64,400 64,610
OMR نرخ ریال عمان در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  65,115 65,600 65,110 65,600
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.