نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/6/31 تا 1399/7/30


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  3,430 3,468 3,350 3,468
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  3,445 3,445 3,380 3,423
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  3,435 3,450 3,380 3,423
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  3,465 3,465 3,380 3,423
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  3,450 3,465 3,380 3,436
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  3,465 3,479 3,380 3,448
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  3,385 3,485 3,350 3,441
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  3,385 3,474 3,330 3,381
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  3,245 3,390 3,150 3,386
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  3,205 3,245 3,150 3,190
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  3,200 3,210 3,150 3,190
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  3,195 3,204 3,100 3,190
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  3,195 3,225 3,100 3,187
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  3,065 3,195 3,000 3,188
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  3,155 3,155 2,960 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  3,225 3,225 3,100 3,150
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  3,220 3,225 3,150 3,223
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  3,180 3,240 3,070 3,223
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  3,125 3,185 3,050 3,181
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  3,110 3,130 3,000 3,103
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  3,050 3,125 2,970 3,113
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  3,015 3,055 2,950 3,044
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  2,995 3,060 2,950 3,010
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  3,000 3,030 2,950 3,005
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  2,985 3,015 2,950 3,005
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  2,945 2,995 2,900 2,979
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  2,925 2,989 2,850 2,989
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.