نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/20 تا 1400/1/21


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  2,980 3,020 2,930 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  2,970 3,030 2,930 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  2,945 3,020 2,930 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  2,930 2,990 2,910 2,990
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  2,905 2,980 2,760 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  3,030 3,070 2,900 2,950
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  3,025 3,070 2,930 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  3,025 3,070 2,930 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  3,030 3,080 2,930 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  3,015 3,090 2,930 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  2,975 3,040 2,930 3,040
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  2,930 3,050 2,880 3,040
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  2,935 3,020 2,830 3,000
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  2,915 3,020 2,915 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  2,935 3,020 2,915 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  2,945 3,020 2,905 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  2,965 3,020 2,930 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  2,950 3,020 2,930 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  2,950 3,020 2,930 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  2,945 3,020 2,930 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  2,980 3,020 2,930 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  2,945 3,050 2,880 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  2,940 2,990 2,880 2,980
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  2,915 3,075 2,850 2,980
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  2,935 2,970 2,880 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  2,950 2,990 2,880 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  2,930 3,000 2,850 2,990
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  2,925 2,950 2,850 2,950
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  2,930 2,950 2,850 2,950
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.