نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  3,725 3,755 3,670 3,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  3,700 3,725 3,670 3,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  3,680 3,725 3,660 3,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  3,720 3,740 3,660 3,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  3,630 3,725 3,580 3,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  3,600 3,650 3,570 3,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  3,615 3,625 3,580 3,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  3,640 3,660 3,610 3,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  3,605 3,670 3,605 3,630
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  3,585 3,650 3,570 3,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  3,565 3,585 3,560 3,570
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  3,535 3,590 3,535 3,570
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  3,485 3,560 3,485 3,560
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  3,445 3,510 3,445 3,510
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  3,465 3,480 3,445 3,470
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  3,475 3,490 3,460 3,470
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  3,470 3,480 3,440 3,470
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  3,475 3,505 3,440 3,440
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  3,560 3,560 3,440 3,440
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  3,590 3,590 3,540 3,550
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  3,580 3,625 3,560 3,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  3,570 3,600 3,520 3,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  3,530 3,600 3,525 3,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  3,555 3,560 3,380 3,540
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  3,465 3,555 3,380 3,380
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  3,445 3,465 3,360 3,380
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  3,505 3,550 3,430 3,430
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  3,580 3,605 3,505 3,550
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.