نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  2,700 2,720 2,600 2,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  2,820 2,860 2,600 2,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  2,825 2,860 2,740 2,860
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  2,900 2,930 2,740 2,860
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  2,935 2,980 2,840 2,930
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  2,925 2,980 2,840 2,980
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  2,980 3,000 2,840 2,960
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  2,960 3,010 2,850 3,000
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  3,030 3,070 2,850 2,980
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  3,030 3,070 2,900 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  3,080 3,120 2,900 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  3,065 3,130 2,950 3,120
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  3,045 3,120 2,575 3,120
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  2,990 3,165 2,855 3,080
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  2,970 3,080 2,920 3,080
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  2,990 3,070 2,950 3,060
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  3,025 3,070 2,950 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  3,020 3,070 2,900 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  3,000 3,060 2,900 3,060
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  2,995 3,050 2,900 3,030
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  2,995 3,060 2,890 3,050
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  2,975 3,060 2,890 3,060
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  3,015 3,060 2,920 3,040
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  3,020 3,020 2,920 3,000
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  3,010 3,025 2,920 3,000
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  2,965 3,015 2,820 3,000
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  2,965 2,980 2,820 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  2,995 3,005 2,820 2,960
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  2,985 2,995 2,860 2,950
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.