نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  4,605 4,605 4,555 4,595
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  4,590 4,615 4,555 4,555
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  4,595 4,595 4,535 4,555
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  4,610 4,610 4,565 4,585
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  4,605 4,630 4,580 4,605
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  4,645 4,645 4,550 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  4,655 4,670 4,610 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  4,640 4,670 4,640 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  4,645 4,670 4,630 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  4,675 4,685 4,645 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  4,660 4,690 4,655 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  4,665 4,670 4,640 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  4,640 4,685 4,640 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  4,650 4,660 4,640 4,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  4,670 4,680 4,640 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  4,645 4,670 4,640 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  4,625 4,645 4,620 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  4,645 4,655 4,625 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  4,665 4,665 4,620 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  4,665 4,680 4,650 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  4,650 4,680 4,640 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  4,605 4,650 4,600 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  4,605 4,645 4,600 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  4,660 4,660 4,580 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  4,625 4,670 4,610 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  4,580 4,625 4,570 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  4,600 4,605 4,570 4,570
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  4,580 4,610 4,580 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  4,595 4,605 4,575 4,580
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.