نمودار تغییرات نرخ ارز دینار کویت در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/11/8 تا 1402/12/9


تاریخچه نرخ فروش دینار کویت (KWD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
KWD نرخ دینار کویت در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  186,850 189,300 186,020 188,820
KWD نرخ دینار کویت در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  186,200 186,850 186,020 186,020
KWD نرخ دینار کویت در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  186,050 186,800 185,990 186,020
KWD نرخ دینار کویت در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  186,000 186,550 186,000 186,360
KWD نرخ دینار کویت در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  185,400 186,810 185,400 186,360
KWD نرخ دینار کویت در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  184,350 185,750 183,980 185,610
KWD نرخ دینار کویت در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  185,250 185,550 183,780 183,980
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  185,250 186,100 185,250 185,550
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  183,950 186,050 183,040 185,410
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  183,100 183,950 182,050 183,040
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  183,100 183,400 182,140 182,140
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  182,500 183,350 180,350 182,140
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  181,650 182,550 180,130 180,350
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  180,400 181,650 179,570 180,390
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  180,550 181,100 178,530 179,570
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  180,100 180,750 178,530 178,530
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  180,400 181,130 178,530 178,530
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  181,300 181,400 180,200 181,130
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  181,600 181,700 181,130 181,130
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  179,500 182,050 179,500 181,130
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  180,300 181,390 179,150 180,300
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  179,150 180,300 176,450 179,600
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  184,350 184,350 183,660 183,660
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  189,200 190,350 183,660 183,660
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  187,450 189,200 187,450 188,140
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  190,250 191,000 187,450 188,140
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  191,100 191,250 188,810 190,240
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  189,450 193,250 189,150 191,100
KWD نرخ دینار کویت در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  185,600 189,970 181,740 189,770
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.