نمودار تغییرات نرخ ارز روپیه هند در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/5/3 تا 1398/6/3تاریخچه نرخ فروش روپیه هند (INR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/31]  164 164 162 164
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/30]  164 164 164 164
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/29]  164 164 163 164
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/28]  165 165 163 164
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/27]  166 167 165 165
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/26]  165 167 164 167
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/25]  164 165 164 164
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/24]  164 164 163 164
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/23]  165 166 163 163
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/22]  165 166 164 164
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/21]  166 166 165 165
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/20]  166 166 164 165
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/19]  168 168 166 166
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/18]  169 169 168 168
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/17]  169 169 168 168
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/16]  169 169 168 169
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/15]  169 170 168 169
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/14]  171 172 169 169
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/13]  172 172 171 172
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/12]  173 175 172 172
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/11]  175 175 173 175
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/10]  174 175 173 175
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/9]  175 175 173 173
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/8]  176 177 174 174
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/7]  175 177 175 177
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/6]  178 179 174 175
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/5]  173 179 172 179
INR نرخ روپیه هند در 1398/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/4]  173 173 172 172
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.