نمودار تغییرات نرخ ارز روپیه هند در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش روپیه هند (INR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  307 350 307 350
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  306 350 306 350
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  302 350 302 350
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  297 340 296 340
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  294 330 294 330
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  299 340 293 330
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  298 340 297 340
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  283 340 283 340
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  300 350 282 320
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  299 350 299 350
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  300 357 298 350
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  313 367 298 357
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  320 377 312 367
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  319 377 319 377
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  320 377 319 377
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  319 377 319 377
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  318 377 318 369
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  318 389 317 377
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  319 389 318 389
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  319 385 317 385
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  318 380 318 380
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  321 385 318 380
INR نرخ روپیه هند در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  321 385 320 385
INR نرخ روپیه هند در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  322 385 317 385
INR نرخ روپیه هند در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  330 395 322 385
INR نرخ روپیه هند در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  332 395 330 395
INR نرخ روپیه هند در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  336 395 332 395
INR نرخ روپیه هند در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  335 395 335 395
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.