نمودار تغییرات نرخ ارز نیم سکه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1403/3/2 تا 1403/4/2


تاریخچه نرخ فروش نیم سکه (HalfCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/30]  22,600,000 22,601,000 22,400,000 22,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/29]  22,700,000 22,700,000 22,500,000 22,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/28]  22,600,000 22,700,000 22,600,000 22,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/27]  22,750,000 22,750,000 22,600,000 22,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/26]  22,800,000 22,901,000 22,750,000 22,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/25]  22,800,000 22,800,000 22,800,000 22,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/24]  22,800,000 22,800,000 22,700,000 22,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/23]  22,750,000 22,800,000 22,700,000 22,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/22]  22,800,000 22,800,000 22,750,000 22,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/21]  23,000,000 23,000,000 22,700,000 22,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/20]  23,200,000 23,200,000 23,000,000 23,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/19]  23,400,000 23,400,000 23,000,000 23,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/18]  23,400,000 23,400,000 23,400,000 23,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/17]  23,200,000 23,400,000 23,200,000 23,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/16]  23,200,000 23,300,000 23,200,000 23,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/15]  23,300,000 23,300,000 23,200,000 23,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/14]  23,300,000 23,300,000 23,200,000 23,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/10]  23,200,000 23,200,000 23,200,000 23,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/9]  23,500,000 23,600,000 23,200,000 23,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  23,100,000 23,501,000 23,100,000 23,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  22,900,000 23,200,000 22,900,000 23,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  22,700,000 22,900,000 22,700,000 22,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  22,900,000 22,900,000 22,700,000 22,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  22,900,000 22,900,000 22,800,000 22,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  23,200,000 23,200,000 22,800,000 22,800,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.