نمودار تغییرات نرخ ارز نیم سکه در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1401/12/2 تا 1402/1/1


تاریخچه نرخ فروش نیم سکه (HalfCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  18,200,000 18,500,000 18,200,000 18,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  18,000,000 18,600,000 18,000,000 18,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  17,500,000 18,000,000 17,500,000 18,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  16,300,000 17,800,000 16,300,000 17,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  15,000,000 16,300,000 15,000,000 16,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  14,500,000 15,200,000 14,200,000 15,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  15,900,000 15,900,000 14,500,000 14,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  15,900,000 15,900,000 15,900,000 15,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  15,900,000 15,900,000 15,900,000 15,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  15,900,000 15,900,000 15,900,000 15,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  16,100,000 16,100,000 15,700,000 15,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  16,500,000 16,500,000 16,100,000 16,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  17,000,000 17,000,000 16,500,000 16,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  16,500,000 17,000,000 16,500,000 17,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  16,800,000 16,800,000 16,500,000 16,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  17,000,000 17,000,000 16,200,000 16,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  17,800,000 18,000,000 17,000,000 17,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  18,200,000 18,200,000 17,800,000 17,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  17,700,000 19,000,000 17,700,000 18,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  16,400,000 17,700,000 16,400,000 17,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  16,400,000 16,400,000 16,400,000 16,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  16,400,000 16,400,000 16,400,000 16,400,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.