نمودار تغییرات نرخ ارز نیم سکه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/6/30 تا 1399/7/29


تاریخچه نرخ فروش نیم سکه (HalfCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  7,350,000 7,500,000 7,300,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  7,200,000 7,350,000 7,200,000 7,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  7,100,000 7,200,000 7,000,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  7,100,000 7,100,000 7,000,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  7,080,000 7,100,000 7,000,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  6,950,000 7,100,000 6,850,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  6,900,000 6,950,000 6,800,000 6,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  6,900,000 6,950,000 6,800,000 6,900,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.