نمودار تغییرات نرخ ارز سکه گرمی در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/3/3 تا 1398/4/3تاریخچه نرخ فروش سکه گرمی (GramCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  1,040,000 1,040,000 990,000 1,020,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  1,040,000 1,040,000 990,000 990,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  1,040,000 1,040,000 990,000 990,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  1,040,000 1,040,000 980,000 1,020,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  1,050,000 1,050,000 990,000 990,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  1,030,000 1,050,000 1,010,000 1,010,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,010,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  1,050,000 1,050,000 1,030,000 1,030,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,030,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  1,030,000 1,050,000 990,000 1,020,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  1,020,000 1,030,000 980,000 990,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  1,050,000 1,050,000 990,000 1,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  1,040,000 1,050,000 1,000,000 1,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  1,040,000 1,040,000 1,010,000 1,010,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  1,040,000 1,040,000 1,010,000 1,010,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  1,040,000 1,040,000 1,010,000 1,010,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  1,040,000 1,040,000 1,010,000 1,010,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  1,040,000 1,040,000 1,010,000 1,010,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  1,050,000 1,050,000 1,010,000 1,010,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  1,050,000 1,050,000 1,020,000 1,040,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  1,050,000 1,050,000 1,020,000 1,020,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  1,050,000 1,050,000 1,010,000 1,020,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  1,030,000 1,050,000 1,000,000 1,010,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,008,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  1,050,000 1,050,000 1,000,000 1,000,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.