نمودار تغییرات نرخ ارز پوند بریتانیا در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/5 تا 1398/1/4تاریخچه نرخ فروش پوند بریتانیا (GBP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/3]  17,795 17,835 17,110 17,110
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  17,735 17,795 17,110 17,110
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  17,790 17,850 17,110 17,110
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  17,905 17,905 17,110 17,110
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  17,525 17,925 17,038 17,110
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  17,380 17,645 17,038 17,038
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  17,515 17,515 17,133 17,141
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  17,655 17,710 17,265 17,277
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  17,605 17,655 17,330 17,330
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  17,530 17,695 16,985 17,330
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  17,080 17,530 16,864 16,985
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  17,135 17,310 16,785 16,864
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  17,245 17,245 16,801 16,877
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  17,375 17,375 16,979 16,992
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  17,305 17,375 17,108 17,108
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  17,380 17,380 17,167 17,167
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  17,495 17,530 17,161 17,167
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  17,630 17,870 16,529 17,329
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  17,115 17,630 16,529 16,529
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  17,635 17,665 16,749 16,749
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  18,030 18,030 17,176 17,177
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  17,930 18,230 17,567 17,770
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  18,000 18,000 17,567 17,567
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  18,120 18,120 17,567 17,567
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  18,130 18,210 17,519 17,658
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  17,850 18,130 17,519 17,519
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  18,210 18,230 17,574 17,590
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.