نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/6/5 تا 1399/7/5


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام (FullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  13,330,000 13,400,000 13,150,000 13,335,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  13,040,000 13,355,000 12,850,000 13,330,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  13,315,000 13,370,000 13,005,000 13,040,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  12,990,000 13,360,000 12,900,000 13,315,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  12,950,000 13,005,000 12,765,000 12,970,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  13,065,000 13,150,000 12,940,000 12,940,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  12,900,000 13,100,000 12,850,000 13,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  13,130,000 13,400,000 12,900,000 12,985,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  12,700,000 13,200,000 12,600,000 13,130,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  12,980,000 13,200,000 12,525,000 12,640,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  12,480,000 12,980,000 12,395,000 12,770,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  12,090,000 12,500,000 12,000,000 12,395,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  12,050,000 12,090,000 11,950,000 12,090,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  11,760,000 12,050,000 11,760,000 11,970,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  11,795,000 11,980,000 11,650,000 11,760,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  11,435,000 11,800,000 11,400,000 11,650,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  11,350,000 11,500,000 11,240,000 11,435,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  11,395,000 11,500,000 11,255,000 11,275,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  11,250,000 11,450,000 11,150,000 11,395,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  11,250,000 11,250,000 11,130,000 11,185,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  11,320,000 11,350,000 11,070,000 11,165,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  11,370,000 11,565,000 11,300,000 11,320,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  11,285,000 11,565,000 11,150,000 11,565,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  10,850,000 11,285,000 10,850,000 11,285,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  10,850,000 10,960,000 10,850,000 10,960,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  10,895,000 10,960,000 10,850,000 10,960,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  10,850,000 10,895,000 10,850,000 10,895,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  10,870,000 10,930,000 10,850,000 10,895,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.