نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/1 تا 1399/8/1


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام (FullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  15,000,000 15,000,000 13,380,000 13,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  14,850,000 14,850,000 14,800,000 14,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  14,850,000 14,850,000 14,800,000 14,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  14,850,000 15,000,000 14,750,000 14,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  14,950,000 14,950,000 14,660,000 14,770,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  14,550,000 14,980,000 14,500,000 14,730,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  13,950,000 14,610,000 13,900,000 14,610,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  14,500,000 14,900,000 13,600,000 13,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  14,700,000 14,900,000 14,500,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  14,700,000 14,700,000 14,700,000 14,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  14,700,000 15,000,000 14,500,000 15,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  14,080,000 14,750,000 13,900,000 14,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  13,800,000 14,080,000 13,700,000 13,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  13,550,000 13,800,000 13,500,000 13,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  13,370,000 13,550,000 13,300,000 13,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  13,450,000 13,550,000 13,330,000 13,370,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  13,450,000 13,450,000 13,350,000 13,405,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  13,300,000 13,450,000 13,250,000 13,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  13,330,000 13,400,000 13,150,000 13,335,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.