نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/12/22 تا 1403/1/24


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام (FullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/22]  43,700,000 43,700,000 43,500,000 43,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/21]  41,650,000 43,700,000 41,600,000 43,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/20]  42,000,000 42,300,000 40,900,000 41,650,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/19]  44,800,000 45,100,000 42,000,000 42,300,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/18]  45,800,000 45,800,000 44,300,000 44,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/17]  45,450,000 45,800,000 45,450,000 45,450,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/16]  43,900,000 46,100,000 43,900,000 45,450,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/15]  42,200,000 43,900,000 42,200,000 43,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/14]  38,800,000 42,200,000 38,800,000 42,200,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/13]  38,800,000 39,750,000 38,800,000 39,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/12]  38,800,000 39,650,000 38,800,000 39,650,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/11]  39,400,000 39,800,000 38,800,000 39,650,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/10]  38,800,000 39,403,000 38,800,000 39,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/9]  39,250,000 39,400,000 38,800,000 39,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/8]  38,800,000 39,250,000 38,800,000 39,250,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/7]  38,800,000 39,100,000 38,800,000 39,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/6]  38,800,000 39,101,000 38,800,000 39,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/5]  38,800,000 39,101,000 38,800,000 39,101,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/4]  38,800,000 38,800,000 38,800,000 38,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/3]  38,800,000 38,800,000 38,800,000 38,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/2]  38,800,000 38,800,000 38,800,000 38,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1403/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/1/1]  38,800,000 38,800,000 38,800,000 38,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/29]  38,800,000 38,800,000 38,750,000 38,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/28]  38,100,000 38,900,000 38,100,000 38,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/27]  37,700,000 38,150,000 37,700,000 38,150,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/26]  37,100,000 37,700,000 37,050,000 37,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/25]  37,100,000 37,300,000 37,100,000 37,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/24]  36,700,000 37,100,000 36,650,000 37,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/23]  36,700,000 36,700,000 36,400,000 36,650,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.



پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.