نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  38,320 38,640 37,947 37,947
EUR نرخ یورو در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  38,125 38,345 37,554 37,978
EUR نرخ یورو در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  37,945 38,195 37,476 37,554
EUR نرخ یورو در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  38,020 38,310 37,476 37,476
EUR نرخ یورو در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  37,240 38,145 36,765 37,476
EUR نرخ یورو در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  37,185 37,445 36,673 36,811
EUR نرخ یورو در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  37,460 37,460 36,980 36,980
EUR نرخ یورو در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  37,440 37,850 37,198 37,205
EUR نرخ یورو در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  37,105 37,630 37,072 37,198
EUR نرخ یورو در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  36,855 37,422 36,811 37,405
EUR نرخ یورو در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  36,770 36,855 36,715 36,811
EUR نرخ یورو در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  36,565 36,967 36,565 36,811
EUR نرخ یورو در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  36,335 36,734 36,335 36,715
EUR نرخ یورو در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  36,325 36,571 36,245 36,553
EUR نرخ یورو در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  36,560 36,571 36,310 36,571
EUR نرخ یورو در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  36,675 36,695 36,406 36,472
EUR نرخ یورو در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  36,485 36,695 36,136 36,468
EUR نرخ یورو در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  36,530 36,735 36,136 36,136
EUR نرخ یورو در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  37,060 37,060 36,122 36,136
EUR نرخ یورو در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  37,135 37,170 36,859 36,911
EUR نرخ یورو در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  37,015 37,420 36,864 36,886
EUR نرخ یورو در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  36,760 37,015 36,250 36,969
EUR نرخ یورو در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  36,390 36,905 36,194 36,699
EUR نرخ یورو در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  36,405 36,615 34,929 36,194
EUR نرخ یورو در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  35,735 36,405 34,929 34,929
EUR نرخ یورو در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  35,725 35,775 34,861 34,929
EUR نرخ یورو در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  36,065 36,476 35,507 35,507
EUR نرخ یورو در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  36,735 36,940 35,940 36,476
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.