نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/5 تا 1398/1/4تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1398/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/3]  15,245 15,280 14,801 14,801
EUR نرخ یورو در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  15,360 15,375 14,801 14,801
EUR نرخ یورو در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  15,330 15,425 14,801 14,801
EUR نرخ یورو در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  15,315 15,330 14,801 14,801
EUR نرخ یورو در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  15,030 15,330 14,794 14,801
EUR نرخ یورو در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  14,805 15,105 14,790 14,794
EUR نرخ یورو در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  14,920 14,920 14,745 14,794
EUR نرخ یورو در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  15,080 15,090 14,860 14,905
EUR نرخ یورو در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  15,030 15,080 14,955 14,955
EUR نرخ یورو در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  15,035 15,075 14,804 14,955
EUR نرخ یورو در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  14,660 15,035 14,660 14,804
EUR نرخ یورو در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  14,730 14,899 14,635 14,793
EUR نرخ یورو در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  14,890 15,045 14,670 14,899
EUR نرخ یورو در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  15,000 15,151 14,835 15,045
EUR نرخ یورو در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  14,885 15,201 14,885 15,146
EUR نرخ یورو در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  14,910 15,052 14,835 15,052
EUR نرخ یورو در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  15,045 15,102 14,910 15,052
EUR نرخ یورو در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  15,230 15,370 14,751 15,102
EUR نرخ یورو در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  14,690 15,230 14,665 14,751
EUR نرخ یورو در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  15,190 15,190 14,520 14,752
EUR نرخ یورو در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  15,530 15,600 15,085 15,102
EUR نرخ یورو در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  15,420 15,700 15,300 15,600
EUR نرخ یورو در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  15,435 15,435 15,300 15,300
EUR نرخ یورو در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  15,490 15,490 15,300 15,300
EUR نرخ یورو در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  15,635 15,645 15,350 15,350
EUR نرخ یورو در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  15,500 15,635 15,405 15,550
EUR نرخ یورو در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  15,820 15,820 15,440 15,600
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.