نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  27,905 28,000 27,000 27,000
EUR نرخ یورو در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  29,500 29,500 27,600 28,000
EUR نرخ یورو در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  29,105 29,500 28,800 29,500
EUR نرخ یورو در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  30,000 30,250 28,800 29,500
EUR نرخ یورو در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  30,250 30,650 29,370 30,000
EUR نرخ یورو در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  30,250 30,500 30,174 30,250
EUR نرخ یورو در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  30,625 30,765 30,100 30,250
EUR نرخ یورو در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  30,300 30,685 29,880 30,100
EUR نرخ یورو در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  31,300 32,070 30,100 30,300
EUR نرخ یورو در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  31,335 31,544 31,255 31,300
EUR نرخ یورو در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  31,930 31,975 31,250 31,300
EUR نرخ یورو در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  32,060 32,215 31,070 31,500
EUR نرخ یورو در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  31,250 32,125 27,070 31,500
EUR نرخ یورو در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  31,310 33,050 29,530 31,250
EUR نرخ یورو در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  31,200 31,400 28,485 31,200
EUR نرخ یورو در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  31,100 31,593 31,100 31,200
EUR نرخ یورو در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  31,100 31,640 31,100 31,100
EUR نرخ یورو در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  31,100 31,780 30,805 31,100
EUR نرخ یورو در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  31,100 31,775 29,145 31,100
EUR نرخ یورو در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  31,100 31,665 31,040 31,100
EUR نرخ یورو در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  31,815 31,815 31,100 31,100
EUR نرخ یورو در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  31,100 31,840 31,100 31,100
EUR نرخ یورو در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  31,805 32,000 31,090 31,100
EUR نرخ یورو در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  31,760 31,805 31,200 31,200
EUR نرخ یورو در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  31,805 31,810 31,050 31,200
EUR نرخ یورو در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  31,535 31,890 30,821 31,050
EUR نرخ یورو در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  30,950 31,590 30,644 31,050
EUR نرخ یورو در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  31,525 31,795 30,644 30,950
EUR نرخ یورو در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  31,000 34,620 30,900 30,950
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.