نمودار تغییرات نرخ ارز مونرو در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/5 تا 1398/1/4تاریخچه نرخ فروش مونرو (Crypto.XMR.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/3]  53 53 52 52
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  53 53 52 53
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  55 55 52 53
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  54 55 53 55
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  52 54 52 54
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  53 53 52 52
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  54 54 52 53
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  52 54 52 54
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  51 52 51 52
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  50 51 50 51
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  50 51 50 50
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  49 50 48 50
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  49 49 48 49
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  50 50 49 49
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  49 50 49 49
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  50 50 48 49
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  50 51 50 50
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  49 50 49 50
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  47 49 47 49
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  49 49 46 47
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  49 49 48 49
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  48 49 48 49
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  48 49 48 48
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  49 49 48 48
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  48 49 47 49
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  49 49 48 48
Crypto.XMR.USD نرخ مونرو در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  48 49 48 49
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.