نمودار تغییرات نرخ ارز بیت کوین کش در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش بیت کوین کش (Crypto.BCH.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  499 499 466 478
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  474 509 474 497
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  530 531 469 476
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  482 533 482 532
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  460 486 445 486
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  429 510 429 462
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  562 614 413 430
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  545 627 539 586
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  431 550 425 550
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  449 461 418 441
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  441 480 439 453
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  425 456 417 441
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  405 427 396 422
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  407 463 391 404
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  355 410 345 403
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  340 364 337 356
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  343 354 338 341
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  354 361 339 344
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  348 362 346 355
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  364 366 333 346
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  347 373 335 367
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  324 358 316 349
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  312 328 309 323
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  289 322 289 313
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  290 292 274 288
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  316 326 284 291
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  315 323 303 317
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  362 376 314 314
Crypto.BCH.USD نرخ بیت کوین کش در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  320 365 313 361
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.