نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1397/12/5 تا 1398/1/4تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1398/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/3]  2,010 2,010 1,921 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  2,015 2,015 1,921 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  2,015 2,020 1,921 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  2,010 2,015 1,921 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  1,975 2,010 1,919 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  1,945 1,980 1,920 1,920
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  1,960 1,960 1,919 1,920
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  1,980 1,980 1,934 1,935
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  1,975 1,980 1,948 1,948
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  1,980 1,980 1,917 1,948
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  1,940 1,980 1,914 1,917
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  1,950 1,950 1,914 1,917
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  1,970 1,970 1,918 1,918
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  1,985 1,985 1,941 1,942
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  1,970 1,985 1,946 1,955
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  1,975 1,975 1,946 1,946
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  1,980 1,980 1,944 1,946
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  2,005 2,025 1,879 1,960
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  1,930 2,005 1,878 1,879
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  1,990 1,995 1,895 1,895
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  2,035 2,035 1,938 1,938
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  2,020 2,055 1,976 2,004
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  2,025 2,025 1,976 1,976
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  2,035 2,035 1,976 1,976
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  2,055 2,055 1,982 1,984
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  2,040 2,055 1,986 1,986
CNY نرخ یوان چین در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  2,075 2,075 2,012 2,012
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.