نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  3,565 3,565 3,490 3,550
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  3,705 3,710 3,550 3,550
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  3,705 3,710 3,700 3,710
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  3,800 3,820 3,700 3,710
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  3,870 3,880 3,755 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  3,855 3,885 3,850 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  3,870 3,900 3,850 3,860
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  3,845 3,880 3,800 3,860
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  3,950 4,000 3,830 3,830
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  3,945 4,000 3,945 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  4,015 4,020 3,945 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  4,050 4,060 4,010 4,020
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  4,020 4,060 3,550 4,060
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  3,950 4,170 3,820 4,030
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  3,925 3,960 3,925 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  3,950 3,960 3,925 3,930
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  3,950 3,960 3,950 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  3,960 3,970 3,945 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  3,955 3,970 3,900 3,970
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  3,955 3,980 3,950 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  3,960 4,000 3,950 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  3,935 4,000 3,860 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  3,980 4,000 3,895 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  3,990 4,000 3,980 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  3,985 4,000 3,980 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  3,945 4,000 3,940 3,980
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  3,930 3,950 3,930 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  3,935 3,995 3,810 3,930
CNY نرخ یوان چین در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  3,925 3,950 3,900 3,920
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.