نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  6,770 6,775 6,760 6,770
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  6,765 6,780 6,760 6,760
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  6,750 6,775 6,730 6,760
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  6,800 6,800 6,730 6,740
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  6,810 6,815 6,780 6,800
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  6,840 6,840 6,770 6,790
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  6,850 6,870 6,820 6,820
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  6,865 6,870 6,845 6,870
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  6,850 6,955 6,850 6,865
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  6,885 6,885 6,850 6,870
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  6,830 6,890 6,820 6,870
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  6,815 6,835 6,780 6,820
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  6,780 6,910 6,760 6,800
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  6,795 6,795 6,760 6,760
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  6,785 6,820 6,770 6,780
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  6,785 6,785 6,770 6,770
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  6,785 6,800 6,750 6,770
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  6,810 6,810 6,785 6,800
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  6,835 6,835 6,790 6,800
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  6,955 6,955 6,810 6,830
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  6,830 6,965 6,810 6,840
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  6,770 6,830 6,730 6,810
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  6,770 6,780 6,730 6,730
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  6,760 6,775 6,710 6,730
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  6,765 6,775 6,740 6,740
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  6,740 6,765 6,730 6,740
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  6,750 6,755 6,710 6,730
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  6,720 6,765 6,710 6,750
CNY نرخ یوان چین در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  6,755 6,755 6,710 6,710
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.