نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1403/2/5 تا 1403/3/4


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1403/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/1]  8,050 8,145 7,870 7,970
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/31]  8,390 8,390 7,990 7,990
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/30]  7,960 8,500 7,890 8,280
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/29]  8,145 8,145 7,890 7,890
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/28]  8,160 8,160 8,110 8,110
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/27]  8,200 8,205 8,100 8,110
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/26]  8,220 8,270 8,170 8,170
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/25]  8,240 8,280 8,180 8,190
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/24]  8,280 8,310 8,215 8,280
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/23]  8,355 8,420 8,265 8,300
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/22]  8,450 8,480 8,355 8,420
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/21]  8,465 8,480 8,450 8,480
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/20]  8,430 8,490 8,430 8,480
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/19]  8,470 8,510 8,425 8,460
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/18]  8,505 8,550 8,465 8,470
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/17]  8,420 8,565 8,380 8,530
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/16]  8,465 8,560 8,380 8,380
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/15]  8,485 8,560 8,420 8,560
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/14]  8,490 8,560 8,475 8,560
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/13]  8,535 8,565 8,490 8,560
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/12]  8,650 8,650 8,530 8,550
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/11]  8,530 8,700 8,525 8,640
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/10]  8,295 8,560 8,295 8,560
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/9]  8,430 8,500 8,280 8,350
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/8]  8,645 8,780 8,430 8,500
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/7]  8,680 8,780 8,645 8,780
CNY نرخ یوان چین در 1403/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/2/6]  8,755 8,850 8,680 8,780
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.