نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/3/3 تا 1398/4/3تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  1,955 1,966 1,920 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  1,965 1,966 1,955 1,966
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  1,940 1,970 1,940 1,966
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  1,925 1,945 1,907 1,941
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  1,955 1,956 1,920 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  1,985 1,990 1,955 1,956
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  1,965 1,996 1,965 1,990
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  1,970 1,971 1,911 1,971
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  1,970 1,970 1,911 1,911
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  1,900 1,980 1,898 1,911
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  1,900 1,904 1,885 1,898
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  1,905 1,925 1,883 1,889
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  1,860 1,905 1,840 1,895
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  1,905 1,913 1,840 1,840
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  1,930 1,930 1,905 1,912
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  1,930 1,930 1,921 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  1,930 1,930 1,921 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  1,930 1,935 1,921 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  1,935 1,935 1,920 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  1,945 1,952 1,917 1,921
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  1,985 1,985 1,945 1,952
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  2,000 2,015 1,984 1,985
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  2,000 2,000 1,989 1,989
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  1,980 2,000 1,968 1,989
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  1,990 1,990 1,915 1,968
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  2,065 2,065 1,983 1,983
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  2,065 2,065 2,058 2,058
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  2,055 2,065 2,036 2,058
CNY نرخ یوان چین در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  2,055 2,072 2,041 2,050
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.