نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  5,175 5,245 5,170 5,220
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  5,150 5,180 5,100 5,170
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  5,155 5,160 5,070 5,100
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  5,145 5,175 5,070 5,070
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  5,105 5,155 4,980 5,070
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  5,015 5,105 4,990 5,040
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  5,000 5,035 5,000 5,020
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  5,010 5,030 4,990 5,000
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  4,965 5,050 4,965 5,000
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  4,935 5,030 4,930 5,020
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  4,940 4,960 4,930 4,960
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  4,915 4,980 4,915 4,960
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  4,945 4,990 4,915 4,960
CNY نرخ یوان چین در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  4,950 4,990 4,940 4,990
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  4,965 4,980 4,935 4,980
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  4,980 4,990 4,950 4,960
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  4,945 4,980 4,890 4,960
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  4,940 4,970 4,890 4,890
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  5,025 5,025 4,880 4,890
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  5,085 5,085 5,000 5,000
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  5,065 5,110 5,040 5,060
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  4,985 5,090 4,985 5,060
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  4,935 5,005 4,920 4,990
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  4,960 4,965 4,830 4,920
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  4,855 4,965 4,830 4,830
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  4,920 4,925 4,820 4,830
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  4,965 4,990 4,890 4,890
CNY نرخ یوان چین در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  5,085 5,095 4,965 4,990
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.