نمودار تغییرات نرخ ارز یوان چین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/20 تا 1400/1/21


تاریخچه نرخ فروش یوان چین (CNY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  3,845 3,880 3,795 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  3,865 3,880 3,845 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  3,810 3,890 3,810 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  3,805 3,880 3,775 3,820
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  3,775 3,880 3,560 3,820
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  3,935 3,960 3,760 3,790
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  3,935 3,960 3,880 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  3,945 3,960 3,880 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  3,940 3,960 3,880 3,960
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  3,910 3,970 3,880 3,950
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  3,930 3,940 3,880 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  3,865 3,940 3,820 3,940
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  3,850 3,880 3,715 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  3,850 3,880 3,850 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  3,860 3,880 3,850 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  3,865 3,880 3,860 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  3,870 3,880 3,865 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  3,870 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  3,870 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  3,870 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  3,875 3,880 3,870 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  3,850 3,890 3,850 3,880
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  3,835 3,860 3,835 3,850
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  3,805 4,010 3,800 3,840
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  3,800 3,830 3,790 3,830
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  3,825 3,855 3,800 3,810
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  3,805 3,850 3,700 3,830
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  3,815 3,820 3,800 3,800
CNY نرخ یوان چین در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  3,805 3,820 3,800 3,800
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.