نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/2 تا 1399/8/2


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  30,305 33,720 30,305 33,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  33,480 34,570 30,305 30,620
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  34,430 35,710 33,425 34,570
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  35,200 35,610 34,355 35,610
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  35,205 35,350 35,200 35,350
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  35,230 35,350 35,170 35,350
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  34,925 35,380 34,775 35,350
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  34,720 35,010 34,670 34,930
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  34,855 35,130 34,530 34,950
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  34,025 35,040 33,725 34,770
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  34,025 35,040 33,910 34,110
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  32,630 34,170 32,550 34,170
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  32,420 32,630 32,420 32,550
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  32,455 32,550 32,365 32,550
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  32,415 32,610 32,195 32,550
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  32,120 32,640 32,120 32,520
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  31,060 32,360 31,060 32,310
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  31,985 31,985 30,420 31,130
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  32,620 32,840 31,940 31,940
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  32,640 32,840 32,560 32,840
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  32,460 32,840 32,405 32,840
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  31,995 32,570 31,960 32,570
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  31,900 32,260 31,500 32,090
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  31,430 32,120 31,430 32,120
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  31,055 31,570 31,055 31,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  30,930 31,710 30,930 31,210
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  30,985 31,240 30,930 31,240
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  30,510 31,280 30,495 31,240
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.