نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  38,860 39,055 38,600 38,600
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  38,605 38,880 38,220 38,750
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  38,500 38,730 38,070 38,220
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  38,610 38,955 38,070 38,070
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  37,960 38,625 37,330 38,070
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  37,735 38,060 37,240 37,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  38,120 38,120 37,510 37,720
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  38,000 38,430 37,830 37,830
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  37,665 38,320 37,665 37,910
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  37,415 38,100 37,390 38,090
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  37,430 37,610 37,310 37,610
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  37,400 37,760 37,395 37,610
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  37,095 37,680 37,095 37,670
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  36,985 37,430 36,920 37,390
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  37,015 37,240 36,960 37,240
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  37,130 37,200 36,930 36,990
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  36,935 37,150 36,790 36,990
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  37,040 37,215 36,790 36,790
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  37,780 37,780 36,770 36,790
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  37,920 37,950 37,580 37,580
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  37,885 38,260 37,590 37,680
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  37,680 37,925 37,250 37,900
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  37,295 37,830 37,100 37,630
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  37,275 37,450 35,490 37,100
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  36,345 37,275 35,490 35,490
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  36,180 36,345 35,400 35,490
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  36,430 36,740 36,060 36,060
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  37,115 37,250 36,360 36,740
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.