نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/20 تا 1400/1/21


تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  27,150 27,530 26,795 27,220
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  27,095 27,640 27,095 27,530
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  26,750 27,570 24,930 27,570
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  26,525 27,140 26,300 27,140
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  26,310 27,020 24,435 26,980
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  27,420 28,465 26,255 26,770
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  27,435 27,880 27,415 27,880
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  27,430 27,880 27,320 27,880
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  27,455 27,900 27,270 27,880
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  27,410 28,080 26,080 27,900
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  27,360 27,790 27,335 27,790
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  26,935 27,830 26,440 27,790
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  26,805 27,560 25,885 27,420
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  26,845 27,560 26,760 27,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  26,915 27,560 26,845 27,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  26,995 27,560 26,905 27,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  27,260 27,560 26,995 27,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  27,105 27,560 27,075 27,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  27,105 27,560 27,105 27,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  27,080 27,560 27,080 27,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  27,135 27,560 27,070 27,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  26,975 27,730 26,975 27,560
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  26,945 27,460 26,925 27,330
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  26,660 28,405 26,660 27,330
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  26,615 27,180 26,525 27,180
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  26,775 27,160 26,615 27,010
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  26,650 27,290 25,230 27,160
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  26,730 26,880 26,585 26,880
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  26,615 26,880 26,615 26,880
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.