نمودار تغییرات نرخ ارز دلار کانادا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/6/30 تا 1399/7/29


تاریخچه نرخ فروش دلار کانادا (CAD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  24,415 24,800 23,830 24,542
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  24,410 24,415 24,366 24,366
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  24,315 24,410 24,315 24,366
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  24,260 24,404 24,130 24,366
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  24,175 24,400 24,132 24,167
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  24,175 24,500 23,960 24,274
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  23,590 24,400 23,385 24,042
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  23,590 24,400 23,467 23,603
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  22,640 23,641 22,400 23,641
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  22,485 22,640 22,400 22,400
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  22,410 22,500 22,400 22,400
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  22,340 22,500 22,185 22,400
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  22,170 22,500 22,170 22,340
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  21,485 22,300 21,476 22,227
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  22,120 22,500 20,986 21,476
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  22,545 22,700 22,032 22,035
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  22,540 22,700 22,520 22,569
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  22,370 22,700 22,370 22,569
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  21,995 22,406 21,965 22,406
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  22,080 22,200 21,765 21,985
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  21,810 22,200 21,800 22,129
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  21,550 21,850 21,550 21,821
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  21,430 22,000 21,430 21,577
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  21,440 21,540 21,430 21,498
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  21,075 21,526 21,010 21,498
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  20,690 21,200 20,491 21,087
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  20,480 20,800 20,435 20,491
CAD نرخ دلار کانادا در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  20,675 20,800 20,480 20,491
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.