نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1403/3/2 تا 1403/4/2


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/31]  39,150 39,560 39,100 39,480
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/30]  39,050 39,650 39,050 39,540
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/29]  38,800 39,560 38,800 39,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/28]  38,900 38,990 38,750 38,990
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/27]  38,900 39,000 38,800 38,990
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/26]  38,950 39,330 38,900 38,990
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/25]  39,100 39,330 38,850 39,330
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/24]  39,450 39,450 39,100 39,330
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/23]  39,000 39,500 38,890 39,380
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/22]  39,200 39,300 38,890 38,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/21]  39,200 39,250 38,770 38,890
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/20]  39,350 39,450 38,790 39,200
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/19]  39,100 39,550 39,010 39,030
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/18]  39,450 39,550 39,020 39,020
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/17]  39,200 39,500 39,020 39,020
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/16]  39,250 39,670 38,960 39,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/15]  39,750 39,750 39,250 39,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/14]  39,850 39,850 39,450 39,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/10]  39,000 39,000 38,590 38,590
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/9]  39,550 39,750 38,440 38,590
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  39,100 39,950 38,900 39,190
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  38,450 39,200 38,150 38,900
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  38,250 38,450 38,040 38,150
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  38,550 38,550 37,980 38,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  38,750 38,750 38,410 38,410
AUD نرخ دلار استرالیا در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  38,600 38,800 38,220 38,410
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.