نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/7 تا 1399/8/7


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  20,805 21,404 19,500 20,691
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  20,805 21,404 20,300 21,404
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  21,195 21,766 20,300 21,404
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  21,195 21,766 20,600 21,766
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  21,005 21,766 20,000 21,766
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  19,395 21,646 19,300 21,646
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  21,580 22,182 19,200 19,505
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  22,305 23,071 21,500 22,182
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  22,800 22,976 22,000 22,976
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  22,815 22,815 22,200 22,786
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  22,800 22,830 22,200 22,786
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  22,895 22,895 22,200 22,786
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  22,760 22,916 22,200 22,779
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  22,860 22,964 22,200 22,842
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  22,415 23,005 22,000 22,752
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  22,415 23,040 21,900 22,427
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  21,500 22,462 20,800 22,462
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  21,285 21,500 20,800 21,263
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  21,255 21,315 20,800 21,263
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  21,210 21,292 20,600 21,263
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  21,140 21,315 20,500 21,231
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  20,490 21,255 20,000 21,198
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  21,095 21,095 19,600 20,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  21,485 21,603 20,500 21,023
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  21,535 21,603 21,100 21,603
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  21,350 21,636 20,600 21,603
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  20,995 21,408 20,500 21,408
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  20,855 21,086 20,200 20,968
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.