نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  24,715 24,950 24,450 24,450
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  24,575 24,730 24,330 24,670
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  24,535 24,635 24,330 24,330
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  24,685 24,800 24,440 24,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  24,225 24,840 23,940 24,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  24,090 24,350 23,830 23,940
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  24,100 24,240 24,000 24,020
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  24,270 24,300 24,035 24,060
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  24,055 24,460 24,055 24,200
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  23,905 24,320 23,880 24,310
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  23,910 23,945 23,830 23,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  23,690 24,000 23,690 23,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  23,445 23,860 23,440 23,860
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  23,380 23,640 23,360 23,640
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  23,590 23,610 23,380 23,530
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  23,660 23,700 23,530 23,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  23,590 23,675 23,280 23,560
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  23,525 23,755 23,280 23,280
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  24,050 24,050 23,280 23,280
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  24,265 24,265 23,920 23,930
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  24,045 24,315 23,910 24,160
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  23,755 24,045 23,550 24,000
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  23,515 23,850 23,430 23,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  23,620 23,660 22,490 23,430
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  23,120 23,620 22,490 22,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  22,950 23,120 22,380 22,490
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  23,360 23,670 22,850 22,850
AUD نرخ دلار استرالیا در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  23,780 23,870 23,355 23,670
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.