نمودار تغییرات نرخ ارز دلار استرالیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش دلار استرالیا (AUD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  17,795 17,880 17,000 17,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  18,535 18,760 17,000 17,880
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  18,635 18,760 18,000 18,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  19,045 19,290 18,000 18,760
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  19,290 19,540 18,700 19,180
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  19,225 19,550 18,500 19,540
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  19,440 19,580 18,500 19,420
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  19,320 19,640 18,300 19,580
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  19,830 20,400 19,000 19,440
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  19,785 20,020 19,300 20,020
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  20,185 20,370 19,300 20,020
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  20,160 20,510 19,500 20,370
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  19,965 20,460 17,165 20,460
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  19,850 20,835 18,655 20,160
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  19,735 20,090 18,415 20,090
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  19,795 20,140 19,300 19,960
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  19,960 20,140 19,300 20,140
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  19,840 20,160 19,200 20,140
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  19,665 20,040 18,495 20,040
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  19,610 19,840 19,000 19,820
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  19,680 19,900 18,900 19,840
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  19,570 19,890 18,900 19,870
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  19,795 19,880 19,100 19,740
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  19,795 19,820 19,100 19,790
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  19,750 19,840 19,000 19,790
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  19,480 19,840 18,800 19,800
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  19,460 19,630 18,800 19,610
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  19,610 19,645 18,700 19,570
AUD نرخ دلار استرالیا در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  19,560 21,140 18,700 19,520
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.